Nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2020

V období od ledna do října roku 2020 Policie České republiky šetřila 80 106 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 402 osob usmrceno, 1 554 osob zraněno těžce a 18 413 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 5 075,2 milionů Kč.

V období od ledna do října roku 2020 bylo při dopravních nehodách usmrceno 140 řidičů osobních automobilů, 67 chodců, 56 motocyklistů, 56 spolujezdců v osobním automobilu, další kategorie jsou uvedeny v tabulce. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u cyklistů (o 12 usmrcených více) a spolujezdců v nákladním vozidle (o 3 více proti shodnému období roku 2019).

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,3 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 358 osob, což představuje pokles usmrcených oproti shodnému období minulého roku o 66 osob a jedná se také o nejvýraznější pokles fatálních následků u sledovaných kategorií.

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se ve sledovaném období nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (67,6 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 129 osob. Za nejtragičtější příčinu dopravních nehod lze i v tomto období označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15,6 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 151 osob (tj. 42,2 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v období leden – říjen 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,6 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,4 % z celkového počtu těchto nehod) a další.

Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 179 osob (což představuje pokles o 40 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). K nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob došlo u nehod končících srážkou s vozidlem zaparkovaným (o 10 usmrcených), naopak výrazný pokles fatálních následků byl zaznamenán u nehod končících srážkou s pevnou překážkou (o 22 usmrcených).

U 3 782 nehod (pokles o 59 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 26 osob (tj. o 24 osob méně než v roce 2019). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 215 dopravních nehod. Ve 46 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v období od ledna do října roku 2020 stalo na území Středočeského kraje (517 nehod), Jihomoravského kraje (387 nehod) a Moravskoslezského kraje (356 nehod). Drogy se u viníka dopravní nehody – řidiče motorového vozidla prokázaly především v Jihomoravském, Středočeském, Plzeňském a Libereckém kraji.

Zdroj: Policie České republiky

Image

Please publish modules in offcanvas position.