Nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - listopad 2020

V období od ledna do listopadu roku 2020 Policie České republiky šetřila 87 319 dopravních nehod. Při těchto nehodách bylo 434 osob usmrceno, 1 671 osob zraněno těžce a 19 583 osob zraněno lehce. Celková hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody dosáhla 5 520,4 milionů Kč.

V období od ledna do listopadu roku 2020 bylo při dopravních nehodách usmrceno 161 řidičů osobních automobilů, 70 chodců, 61 spolujezdců v osobním automobilu, 57 motocyklistů. Nejvyšší nárůst počtu usmrcených byl zaznamenán u cyklistů (o 10 usmrcených více) a spolujezdců v nákladním vozidle (o 3 více proti shodnému období roku 2019).

Řidiči motorových vozidel zavinili 79,3 % dopravních nehod, při nichž přišlo o život 391 osob, což představuje pokles usmrcených oproti shodnému období minulého roku o 85 osob a jedná se také
o nejvýraznější pokles fatálních následků u sledovaných kategorií .

Co se týče příčin dopravních nehod zaviněných řidiči motorových vozidel, na počtu dopravních nehod se ve sledovaném období nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy (67,6 % nehod), při těchto nehodách bylo usmrceno 144 osob. Za nejtragičtější příčinu dopravních nehod lze i v tomto období označit nepřiměřenou rychlost, která se sice na počtu dopravních nehod podílí „pouze“ 15,7 %, ale usmrceno při těchto nehodách bylo 165 osob (tj. 42,2 % osob usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel).

Nejčetnější příčinou nehod řidičů motorových vozidel bylo v období leden – listopad 2020 nevěnování se řízení vozidla (20,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), dále následuje nesprávné otáčení nebo couvání (10,5 % z celkového počtu nehod zaviněných řidiči motorových vozidel), jiný druh nesprávné jízdy (10,5 % z celkového počtu těchto nehod) a další. Nejčetnějším i nejtragičtějším druhem nehody je srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem, při které zemřelo 179 osob (což představuje pokles o 40 usmrcených osob v porovnání s předchozím rokem). K nejvyššímu nárůstu počtu usmrcených osob došlo u nehod končících srážkou s vozidlem zaparkovaným (o 10 usmrcených), naopak výrazný pokles fatálních následků byl zaznamenán u nehod končících srážkou s pevnou překážkou (o 22 usmrcených).

U 4 121 nehod (pokles o 94 nehod) bylo u viníka dopravní nehody zjištěno požití alkoholu. Při těchto nehodách došlo k usmrcení 26 osob (tj. o 26 osob méně než v roce 2019). Drogy byly zjištěny u řidiče motorového vozidla v případě 238 dopravních nehod. Ve 49 případech byla u řidiče zjištěna přítomnost alkoholu a drog současně.

Nejvíce dopravních nehod pod vlivem alkoholu se v období od ledna do listopadu roku 2020 stalo na území Středočeského kraje (557 nehod), Jihomoravského kraje (426 nehod) a Moravskoslezského kraje (383 nehod). Drogy se u viníka dopravní nehody – řidiče motorového vozidla prokázaly především v Jihomoravském, Středočeském a Libereckém kraji.

Zdroj: Policie České republiky

Image

Please publish modules in offcanvas position.