Více o projektu

Proč projekt vznikl a co je jeho cílem?

Projekt „Zíráním nepomůžeš“ je autorským projektem Ústředního automotoklubu České republiky z. s. Důvodem vzniku projektu byla především neuspokojivá situace na českých pozemních komunikacích, zejména velmi rychle se zvyšující počet a závažnost následků dopravních nehod způsobených nevěnováním se řízení. Toto vysoce rizikové chování je extrémně nebezpečné zejména na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla, kde by i mírné snížení četnosti tohoto jevu mohlo výrazně přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Pro léta 2019 – 2020 byl projektu poskytnut finanční příspěvek z Fondu zábrany škod, vedeným Českou kanceláří pojistitelů.

 
 

Cílem projektu „Zíráním nepomůžeš“ je tedy snížení počtu a závažnosti následků dopravních nehod způsobených nevěnování se řízení vozidla,
a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na dálnicích
a silnicích pro motorová vozidla. Vytčeného cíle bude dosaženo celostátní informační a osvětovou kampaní, která bude informovat srozumitelnou a atraktivní formou o závažném nebezpečí, plynoucím z faktu nevěnování se řízení vozidla.

Řidiči se velmi snadno nechají rozptýlit doslova „zíráním“ na práci záchranářů u dopravní nehody, případně sledováním probíhající stavebních prací, či pozorováním divoké zvěře pasoucí se na poli. Často jejich pozornost odvádí komunikace se spolucestujícími, či se prostě kochají panoramaty.

Image

Ústřední automotoklub České republiky z.s.

Za velmi důležitou oblast svých aktivit považuje Ústřední automotoklub České republiky z.s. (dále jen Spolek) dopravně výchovnou preventivní činnost a aktivní působení v projektech a kampaních na zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice, s napojením na obdobné mezinárodní aktivity. Spolek úzce spolupracuje se státními orgány, krajskými, městskými a místními úřady a dalšími institucemi řešícími problematiku bezpečnosti silničního provozu. Již v roce 2005 se Spolek aktivně zapojil do mezinárodního programu EuroRAP, zaměřeného na systematické monitorování a hodnocení bezpečnosti pozemních komunikací.

Spolek byl přímo, jako zástupce ČR a FIA pro bezpečnost silničního provozu, zastoupen v Evropské komisi pro dopravu a energetiku a za ČR podepsal jako první Evropskou chartu bezpečnosti silničního provozu. V rámci preventivního působení v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy je Spolek velmi aktivní a snaží se velkým počtem akcí působit na občany, zejména mladou generaci, aby zlepšili své chování v silničním provozu. Spolek v rámci těchto aktivit zorganizoval již stovky různých akcí a zúčastnil se mnoha národních i mezinárodních projektů. Jako příklad jen projekt „Jezdi bezpečně“ z roku 2015, kdy Spolek s využitím svého technického vybavení (posuvné a otočné simulátory nárazu, automobilní a cyklistický trenažér, velkoplošná obrazovka atd.) a dlouholetých zkušeností svých pracovníků zorganizoval za podpory FZŠ bezpečnostní akce ve všech krajích.

 
 
Image
Image
Image

O TV PRIMA

TV Prima se stala spolu se seriálem Modrý kód mediálním partnerem projektu Zíráním nepomůžeš, který pomáhá snižovat počet a následky dopravních nehod způsobených nevěnováním se řízení.

Image
Vyplňte, prosím, krátký dotazník.
kontaktní email
kontaktní adresa

Ústřední automotoklub
České republiky z.s.
Na Strži 9, 140 00 Praha 4